Asociace LBB01

Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957

Hercynské mezické dubohabřiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carpinus betulus, Convallaria majalis, Festuca heterophylla, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Quercus petraea agg., Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Anemone nemorosa, Campanula persicifolia, Carpinus betulus, Convallaria majalis, Fragaria vesca, Galium odoratum, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Quercus petraea agg., Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg.

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Anemone nemorosa, Carpinus betulus, Convallaria majalis, Galium odoratum, Poa nemoralis, Quercus petraea agg., Quercus robur, Stellaria holostea

Citace: Chytrý M. (2013): Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 223–227, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.