Asociace XEA04

Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983

Vegetace narušovaných stanovišť s třtinou chloupkatou

nové hledání

Orig. (Sýkora 1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora, ass. nova

Syn.: Trientali europaeae-Calamagrostietum villosae Hilbig et Wagner 1990, Calamagrostio villosae-Digitalietum purpureae Preising et Vahle in Preising et al. 1993 p. p.

Formální definice: Calamagrostis villosa pokr. > 25 % AND skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Leucanthemum vulgare NOT skup. Ligusticum mutellina NOT skup. Potentilla aurea NOT skup. Veratrum lobelianum

Citace: Petřík P. & Neuhäuslová Z. (2009): Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 395–397, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.