Asociace XEA04

Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983

Vegetace narušovaných stanovišť s třtinou chloupkatou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Epilobium angustifolium, Galium saxatile, Rubus idaeus

Mechorosty: Oligotrichum hercynicum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Epilobium angustifolium, Juncus effusus, Rubus idaeus, Senecio hercynicus, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos, Calamagrostis villosa, Senecio hercynicus

Mechorosty: Polytrichum formosum

Citace: Petřík P. & Neuhäuslová Z. (2009): Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 395–397, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.