Asociace RBA01

Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybníčková 1964

Vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou

nové hledání

Orig. (Moravec & Rybníčková 1964): Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec, asoc. nova

Syn.: Caricetum davallianae Klečka 1930 (§ 31, mladší homonymum: non Caricetum davallianae Dutoit 1924), Caricetum davallianae Subassoziation von Valeriana dioica-Caltha palustris Kuhn 1937, Caricetum davallianae medioeuropaeum Klika 1958 (§ 34a), Caricetum davallianae Kopecký 1960 (§ 31, mladší homonymum: non Caricetum davallianae Dutoit 1924), Amblystegio stellati-Caricetum dioicae sensu auct. non Osvald 1925 (pseudonym)

Formální definice: Carex davalliana pokr. > 5 % NOT skup. Lychnis flos-cuculi NOT Cirsium rivulare pokr. > 25 % NOT Sphagnum sp. pokr. > 0 %

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybníčková 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 623–626, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.