nové hledání »

Asociace LFB03

Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris Stöcker 1965

Suché skalní bory

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Betula pendula, Carex ericetorum, Festuca csikhegyensis, Festuca pallens, Hieracium caesium, Hieracium schmidtii, Pinus sylvestris

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Lišejníky: Cladonia cervicornis s. l., Cladonia coccifera s. l., Cladonia furcata, Cladonia glauca, Cladonia gracilis, Parmelia saxatilis, Xanthoparmelia conspersa, Xanthoparmelia stenophylla s. l.


Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Betula pendula, Campanula rotundifolia agg., Festuca csikhegyensis, Festuca ovina, Festuca pallens, Pinus sylvestris, Quercus petraea agg.

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum piliferum


Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Pinus sylvestris

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Polytrichum piliferum


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací