Asociace KBA02

Prunetum tenellae de Soó 1951

Stepní mandloňové křoviny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Artemisia absinthium, Asparagus officinalis, Bromus inermis, Carduus acanthoides, Elymus hispidus, Euphorbia virgata, Melica transsilvanica, Prunus tenella, Salvia nemorosa, Silene latifolia

Mechorosty: Amblystegium serpens, Eurhynchiastrum pulchellum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Asparagus officinalis, Bromus inermis, Carduus acanthoides, Elymus hispidus, Galium aparine, Melica transsilvanica, Prunus tenella, Salvia nemorosa, Silene latifolia

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Prunus tenella

Citace: Chytrý M. (2013): Prunetum tenellae de Soó 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 84–87, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.