Asociace KBA02

Prunetum tenellae de Soó 1951

Stepní mandloňové křoviny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Prunus tenella se vyskytuje v lesostepní a stepní zóně od Panonské pánve a jejích okrajů po Střední Asii (Chrtek sen. in Hejný et al. 1992: 435–462). Asociace Prunetum tenellae se udává z panonské oblasti Dolních Rakous a severního Burgenlandu (Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), Slovenska (Jarolímek et al. 2008), Maďarska (Borhidi et al. 2012), Rumunska (de Soó 1951, Paucă-Comănescu in Doniţă 2005: 108–109) a Bulharska (Gussev & Tzonev in Biserkov et al. 2011: 243–245). V lesostepní a stepní zóně východní Evropy do porostů Prunus tenella přistupují další druhy nízkých křovin, zejména z rodů Caragana a Spiraea, a tuto vegetaci lze možná považovat za odlišnou asociaci, popsanou jako Spiraeo-Amygdaletum nanae (Solomešč et al. 1994). V České republice se druh Prunus tenella a současně asociace Prunetum tenellae vyskytují jen na třech lokalitách na jižní Moravě (Grulich 1984). Na všech těchto lokalitách byly zaznamenány fytocenologické snímky, a to poblíž rakouské hranice u zaniklé osady Ječmeniště nedaleko obce Hnízdo na Znojemsku (Chytrý, nepubl.), na Dunajovických kopcích severozápadně od Mikulova (několik porostů na Jánské hoře a Liščím kopci; Danihelka 1998) a u obce Popice na Břeclavsku (Chytrý, nepubl.).

Citace: Chytrý M. (2013): Prunetum tenellae de Soó 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 84–87, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.