Asociace KBE02

Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003

Světlé acidofilní svahové akátiny s lipnicí hajní

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Tato asociace se ve středoevropské literatuře dosud nerozlišovala, a proto její areál mimo území České republiky není znám. Vzhledem k podobnému druhovému složení do ní mohou patřit akátiny na mělkých skeletovitých půdách v Německu (Klauck 1986) a v rakouské části Českého masivu. V Čechách je běžná na svazích údolí velkých řek, zejména Berounky, Vltavy, Sázavy, Otavy, Lužnice a Labe, jejich přítoků a v okolí vodních nádrží, na vhodných stanovištích se však může vyskytovat i mimo říční udolí (Z. Svobodová 1952, Blažková 1961, Větvička 1961, Sofron 1967, B. Němec 1981, B. Němec & F. Němec 1983, Frantík 1985, Douda 2003, Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 273–277, Vítková 2004a, Vítková & Kolbek 2010). Na Moravě se nachází na jihovýchodním okraji Českého masivu mezi Brnem a Znojmem (Bělík, Grüll, Juřenčák, Sádlo, Sedláček, vše nepubl.).

Citace: Vítková M. (2013): Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 141–144, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.