Asociace KBE02

Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003

Světlé acidofilní svahové akátiny s lipnicí hajní

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Fallopia dumetorum, Poa nemoralis, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Chelidonium majus, Galeopsis tetrahit agg., Galium aparine, Impatiens parviflora, Poa nemoralis, Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra

Mechorosty: Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Poa nemoralis, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra

Citace: Vítková M. (2013): Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 141–144, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.