Asociace XDE02

Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975

Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Areál společenstva se téměř shoduje s areálem druhu Anthriscus sylvestris (Meusel et al. 1978). Společenstvo je rozšířeno po celé Evropě, ale na jihu kontinentu je vázáno na horské oblasti, zatímco v některých nížinných oblastech chybí. Je uváděno pod různými jmény, a to z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Géhu et al. 1985, Julve 1993), Německa (Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277), Polska (Matuszkiewicz 2007), Litvy (Korotkov et al. 1991), Slovenska (Mucina & Jarolímek 1980, Jarolímek et al. 1997), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251), Maďarska (Borhidi 2003) a Ukrajiny (Solomaha et al. 1992). V České republice je hojné převážně v humidnějších oblastech (Hejný et al. 1979), zejména v pahorkatinách a podhůřích. Častý je ale i výskyt v nížinách, kde je vázáno na zastíněná a vlhčí místa. Větší množství snímků pochází například ze středních Čech (Kopecký & Hejný 1971, Kopecký 1984b, P. Pyšek 1991b), z podhůří Orlických hor (Kopecký 1974a), jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny (Zlámalík 1978) a Olomouce a okolí (Tlusták 1990).

Citace: Láníková D. (2009): Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 353–355, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.