Asociace XDE02

Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975

Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Anthriscus sylvestris, Lamium album

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Artemisia vulgaris, Dactylis glomerata, Elymus repens, Galium aparine, Heracleum sphondylium, Lamium album, Taraxacum sect. Taraxacum, Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Anthriscus sylvestris, Urtica dioica

Citace: Láníková D. (2009): Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 353–355, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.