Asociace LBE01

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937

Podhorské acidofilní bučiny

nové hledání

Orig. (Meusel 1937): Fagus sylvatica-Luzula nemorosa-Assoziation (Luzula nemorosa = L. luzuloides)

Syn.: Melampyro-Fagetum Oberdorfer 1957, Calamagrostio arundinaceae-Fagetum Sýkora 1971, Dryopterido dilatatae-Fagetum Kučera et Jirásek 1994

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND (skup. Hieracium sabaudum OR skup. Vaccinium myrtillus) NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Carex digitata NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup. Mercurialis perennis NOT skup. Trientalis europaea NOT Calamagrostis villosa pokr. > 5 %

Citace: Hédl R. (2013): Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 268–271, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.