Asociace LBE01

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937

Podhorské acidofilní bučiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Fagus sylvatica

Mechorosty: Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Picea abies, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Fagus sylvatica, Luzula luzuloides, Picea abies, Vaccinium myrtillus

Citace: Hédl R. (2013): Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 268–271, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.